มะเร็งตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อน

เป็นมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อยนักแต่เนื่องจากตับอ่อนเป็นอวัยวะที่อยู่หลังเยื่อบุช่องท้อง การตรวจวินิจฉัยค่อนข้างยากและอาการจะปรากฎเมื่อ มะเร็งมักจะลุกลามมากแล้ว

 

 

อุบัติ การณ์
การเกิดมะเร็งตับอ่อนในประเทศไทยพบว่ามีประมาณ 1 % ของมะเร็งทางเดินอาหารพบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 4 เท่า อายุที่พบเฉลี่ย 40-70 ปี

 

สาเหตุ
สาเหตุของมะเร็งชนิดนี้ไม่ทราบแน่ชัดแต่เนื้องอกในตับอ่อนบางชนิดอาจกลายเป็นมะเร็งได้ปัจจัยบางอย่างที่เชื่อว่าอาจทำให้เกิดมะเร็งตับอ่อนได้คือ บุหรี่ และโรคเบาหวาน

 

อาการ
จะมีอาการแล้วแต่ตำแหน่งของมะเร็งที่พบว่าอยู่ส่วนใดของตับอ่อนมะเร็งจะพบมากที่ส่วนหัวของตับอ่อน ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการของตัวเหลืองตาเหลืองจากการอุดตันของท่อน้ำดี ที่หัวตับอ่อนเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจจะคลำได้ก้อนที่ท้อง ตับโต ถุงน้ำดีโต เบื่ออาหาร น้ำหนักลด มะเร็งตับอ่อนที่เกิดขึ้นที่ส่วนตัวและส่วนปลายของตับอ่อนจะมีอาการของการปวดท้องรวมกับปวดหลัง น้ำหนักลด ตับโต หรือมีอาการที่เกิดจากมะเร็งกระจายไปยังที่อื่น เช่นต่อมน้ำเหลืองไหปลาร้า

 

การตรวจวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัยทำได้โดยการตรวจเลือด หรือทางอุลตร้าซาวด์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์บางครั้งต้องใช้วิธีตรวจพิเศษ คือ การส่องกล้องและฉีดสีเข้าไปในท่อตับอ่อน เรียกว่า การทำ ERCP

 

การรักษา
การผ่าตัดเป็นวิธีที่ดีที่สุด การตัดเอามะเร็งออกพร้อมอวัยวะข้างเคียงเพื่อหวังผลในการรักษาให้หายขาดได้กรณีที่ตัดเอาก้อนมะเร็งออกไม่ได้การผ่าตัดเพื่อทำทางเบี่ยงน้ำดีเพื่อลดอาการดีซ่าน หรือทางเบี่ยงให้กระเพาะอาหารเพื่อลดการอุดตันของทางเดินอาหารยังเป็นวิธีการที่บรรเทาอาการผู้ป่วยได้ดีที่สุดสำหรับรังสีรักษาและเคมีบำบัดมักใช้ในรายที่ทำการผ่าตัดไม่ได้ทั้งนี้เพื่อประคับประคองอาการ

 

ที่มา : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข