ยกระดับภูมิคุ้มกันแบบไร้ขีดจำกัดด้วย...

นวัตกรรม "เห็ด" สู้มะเร็ง

เปิดประสบการณ์จาก..ผู้ใช้ตัวจริง!

 

 

" ภูมิคุ้มกันสำคัญต่อผู้ป่วยมะเร็ง อย่างไร ?

ก้อนเนื้อเกิดการ เติบโต มีการกระจายตัวของเซลล์มะเร็ง ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับภาวะของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเช่นกัน
เพราะหน้าที่หลักของ ระบบภูมิคุ้มกันคือ ป้องกันและต่อต้านการรุกรานของแบคทีเรีย พาราสิต เชื้อรา ไวรัส รวมถึงการเติบโตของเซลล์มะเร็ง เช่นกัน

ในขณะเดียวกัน ทุกๆ วิธีการรักษามะเร็ง ไม่ว่าจะเป็น การผ่าตัด เคมีบำบัด ฉายแสง ล้วนแล้วแต่มีผลทำให้ประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยลดลง

ซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ การรักษามะเร็งไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เกิดการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็ง หรือเพิ่มการแพร่กระจายไปจุดอื่นๆ นั่นเอง

วิธีการหนึ่งที่จะทำให้การป้องกันและรักษามะเร็งได้ผลดีที่สุด คือ การเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย


CANCERA ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับภูมิคุ้มกัน แบบไร้ขีดจำกัด จาก นวัฒกรรม เห็ด สู้มะเร็ง

ด้วยสาร "พอลิแซคคาไรค์" ในเห็ดทางการแพทย์ ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งได้ผลจริง

และรวมสารที่สำคัญในส่วนผสมให้ทำงานมีประสิทธิภาพ มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เช่น สารแซนโทน สารแทนนิน สารลูทีโอนิน สารแอนโทไซยานิน สารเคอร์คิวมิน สารพอลิแซคคาไรด์ สารกริโฟแลนและ สารเลนติแนน 

ออกฤทธิ์ทำงาน ดูแลลึกถึงระดับเซลล์ พร้อมฟื้นฟูระบบในร่างกายให้ฟื้นตัวเร็ว

 

เสริมเซลล์เม็ดเลือดขาว T-cell และ NK-cell ให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

ผลิตภัณฑ์แคนเซอร่า นวัตกรรม "เห็ด" สู้มะเร็ง ผลิตโดยโรงงานที่มีคุณภาพมาตราฐานระดับสากลได้รับ GHP CODEX และ HACCP 
ใช้เครื่องจักรที่มีนวัตกรรมใหม่ ทันสมัย ปลอดภัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด


 สั่งซื้อสินค้า / สอบถามผู้เชี่ยวชาญ คลิกที่นี่