เกี่ยวกับเรา

บริษัท เซนทอล จำกัด

วิจัยและพัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเราคัดสรรตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้สารสกัดที่มีคุณภาพสูงที่สุด มีประสบการณ์การดำเนินกิจการมากว่า 5 ปี มีผลิตภัณฑ์หลายร้อยรายการและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมีฐานการผลิตทั้งหมด 3 สาขา ในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี

 ปัจจุบันกำลังขยายฐานการผลิต ต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพ หัวคิดสร้างสรรค์ เป็นคนรุ่นใหม่มาร่วมดำเนินธุรกิจร่วมกันในองค์กร