แนวทาง วิธีรักษา “มะเร็ง” ในปัจจุบัน


แนวทาง วิธีรักษา “มะเร็ง” ในปัจจุบัน

โดยส่วนใหญ่แล้ว แนวทาง หรือวิธีรักษา มะเร็ง โรคร้าย ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยเราจะมี 7 แนวทาง ดังต่อไปนี้

แนวทางแรก คือ การศัลยกรรม ผ่าตัดเพื่อเอาเซลล์มะเร็งออกจากร่างกาย ด้วยวิธีการต่างๆตามที่คุณหมอแนะนำ ตามแนวทางการรักษา เช่น ผ่าตัดส่องกล้อง การผ่าตัดโดยใช้ความเย็น การผ่าตัดด้วยเลเซอร์ การผ่าตัดด้วยคลื่นวิทยุเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง การผ่าตัดโดยใช้ความร้อน การรักษาด้วยแสง เป็นต้น

 

แนวทางที่สอง คือ การรักษาด้วยรังสีรักษา คือ การใช้รังสีไปทำลายเซลล์มะเร็ง ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่มคือ External Beam หรือการฉายแสงหรือฉายรังสี โดยเป็นการรักษาจากภายนอกไปยังอวัยวะของร่างกายที่เป็นมะเร็ง และ Internal radiation therapy ทำได้โดยการฝังแร่ หรือกินยาที่เป็นสารกัมมันตรังสีเข้าไป แล้วแร่หรือยานี้จะปล่อยกัมมันตรังสีไปทำลายเซลล์มะเร็งที่อวัยวะเป้าหมาย

 

แนวทางที่สาม คือ รักษาด้วยเคมีบำบัด หรือการทำคีโม คือ การใช้ยาเข้าไปหยุดหรือชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็ง โดยมากการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดนี้ มักทำร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น ยามุ่งเป้า หรือรังสีรักษา

 

แนวทางที่สี่ คือ รักษาด้วยยามุ่งเป้า โดยมุ่งเป้าให้ยาเข้าไปจัดการเฉพาะเซลล์มะเร็ง โดยศึกษาลักษณะเฉพาะของเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้น แล้วหายาที่ตรงกับเซลล์นั้นที่สุด โดยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ Small- molecule drugs เป็นยาที่มีขนาดโมเลกุลเล็กเป็นพิเศษ สามารถแทรกผ่านเยื้อหุ้มเซลล์มะเร็ง และทำลายเซลล์มะเร็งจะภายในได้ อีกตัวคือ Monoclonal antibodies คือโปรตีนสังเคราะห์ที่จะพุ่งเข้าไปจับกับเซลล์มะเร็งและทำให้เซลล์มะเร็งถูกทำลายหรือเติบโตต่อไปไม่ได้

 

แนวทางที่ห้า คือ รักษามะเร็งเฉพาะจุด โดยใช้อุปกรณ์จี้ทำลายก้อนมะเร็งด้วยความร้อน หรือฉีดยาอุดกั้นเส้นเลือดที่เลี้ยงก้อนมะเร็ง

 

แนวทางที่หก คือ การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด วิธีนี้เป็นการบำบัดโดยการสร้างความแข็งแรงให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้สามารถเข้าทำลายเซลล์มะเร็งได้

 

แนวทางที่เจ็ด คือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด คือการเพิ่มเซลล์ที่ร่างกายผู้ป่วยจะนำไปสร้างเซลล์เม็ดเลือดและภูมิคุ้มกันใหม่

ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตัวผู้ป่วยและครอบครัวต้องปรึกษาและวางแผนร่วมกันตัดสินใจกับคุณหมอผู้ดูแล เพราะคุณหมอเองจะทราบชนิดมะเร็ง ระยะที่เราเป็นหรือตำแหน่งที่มะเร็งอยู่ ว่าเหมาะกับการรักษาแนวทางไหนที่สุด

 

“โรคมะเร็ง” สามารถรักษาได้ง่าย หากรู้ตัวเร็ว และรักษากันตั้งแต่ต้น 

 

ด้วยความห่วงใยจากใจ “แคนเซอร่า”