จุดกำเนิดCANCERA


     ผมจึงสร้างห้องวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณต้านเซลล์มะเร็ง ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง และลงทุนสร้างโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานและลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งมูลค่ากว่า 100 ล้านบาทด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่มีต่อคุณแม่ของผม ผมให้สัญญาว่าจะคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผู้ป่วยมะเร็งและผู้ที่อยากป้องกัน ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งให้ได้ครับ


"ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคมะเร็งใดๆทั้งปวง"