ดูแลตัวเองหลังทำคีโม

"ดูแลตัวเอง หลังทำคีโม" คนไข้โรคมะเร็งหลังจากได้รับการรักษา ด้วยยาเคมีบำบัดร่างกายจะอยู่ในสภาวะอ่อนแอ
และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ง่ายขึ้นดังนั้นการดูแลตัวเองหลังได้รับยาเคมีบำบัด
จึงมีความสำคัญต่อสุขภาพของคนไข้ ทั้งยังช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพ โอกาสหายขาดเพิ่มขึ้น
หรืออาจจะเรียกว่า เป็นหนึ่งในขั้นตอนการรักษาที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการให้ยาก็ว่าได้

สั่งซื้อสินค้า คลิก!